Resmi Gazete’de yayımlandı: Avukat beyanları tutanakta yer alacak

Resmi Gazete’de yer alan yönetmelik değişikliğiyle, kollukta tabir alma sırasında müdafii olan avukatların beyanları da tabir alma tutanağında yer alacak formda düzenlendi.

Yönetmeliğin 23’ncü unsurunda yer alan “Müdafi, şüpheliye bütün yasal haklarını hatırlatabilir ve müdafiin her türlü müdahalesi tutanağa geçirilir” kararı değiştirilerek, “Müdafi, şüpheliye bütün yasal haklarını hatırlatabilir. Müdafiin beyanı ve her türlü müdahalesi tutanağa geçirilir” düzenlemesi yapıldı. Bu düzenleme vesilesiyle, kollukta söz alınırken avukatların beyanları da tutanakta yer alacak.

Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik değişikliği ile, “Yakalama, Gözaltına Alma ve Söz Alma Yönetmeliği“nin ekinde yer alan ‘ifade alma tutanağı’nın örneği de değiştirilerek örnek tutanağa ‘müdafiden soruldu‘ kısmı eklendi.

Adalet Bakanlığının, yönetmelik değişikliğini, Kamu Denetçiliği Kurumunun aldığı, “Savunma hakkının aktif bir biçimde kullanılabilmesini sağlamak emeliyle kolluk ünitelerinde tabir alınması sırasında tabir tutanağında avukat beyanlarına da yer verilmesi” kararı doğrultusunda savunma hakkının güçlendirilmesi için tereddütleri gidermek gayesiyle yaptığı bildirildi.

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.