Resmi Gazete 16 Ağustos 2022 Salı| Resmi Gazete bugünün kararları

Resmi Gazete sayıları, her gün vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor…

Yasama kısmı kanunları, yürütme ve yönetim kısmına ait gelişmeler, yargı kısmı kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete’de yer alıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla yayınlanan 16 Ağustos 2022 tarihli ve 31925 sayılı Resmi Gazete’nin detayları aşikâr oldu.

Peki 16 Ağustos 2022 Salı Resmi Gazete sayısında neler var? İşte, bugünkü Resmi Gazete kararları…

YÜRÜTME VE YÖNETİM BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARI

–– Kimi Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İlişkin Dolu ve Boş Takımlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar: 2022/417)

YÖNETMELİKLER

–– Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Polis Meslek Yüksekokulları Giriş Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Sayıştay Dairelerinin Çalışma Metot ve Asıllarında Değişiklik Yapılmasına Dair Yöntem ve Esaslar

–– Sayıştay Genel Şurası, Temyiz Şurası ve Daireler Konseyinin Çalışma Metot ve Asıllarında Değişiklik Yapılmasına Dair Yol ve Esaslar

–– Sayıştay Resmi Kıyafet Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Meslek Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve İmtihan Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 30/3/2022 Tarihli ve 2018/5652 Müracaat Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 11/5/2022 Tarihli ve 2019/976 Müracaat Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Yargı İlânı

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.