Müsilaj ile ilgili kararları içeren kanun teklifi maddeleşti: Atık boşaltanlara iki katı ceza

Müsilaj ile ilgili kararları içeren kanun teklifi maddeleşti. Etraf Kanunu ile Kimi Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edildi ve maddeleşti. Kabul edilen maddede, DSİ tarafından inşa edilen baraj, gölet ve öteki depolama tesislerinin niyet oranları Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek. Marmara Denizi’nde meydana gelen Müsilaj ile çaba kapsamında idari para cezası ölçülerinde da artış yapılacak.

Boğazlar ve Susurluk Havzası dahil Marmara Denizi Hidrolojik Havzası ve bu havzada yer alan vilayetlerden İstanbul, Bursa ve Kocaeli vilayetlerinin tamamında, ileri atık su arıtma tesisi, arıtma çamuru sürece ve bertaraf tesisi ile atık geri kazanım ve bertaraf tesislerinin kurulmaması sebebiyle etraf kirliliği riski oluşması ya da halk sıhhatinin tehdit edilmesi halinde, bu tesisleri kurmayan lokal idarelere kelam konusu altyapı yatırımlarının iş termin planlarını Bakanlığa sunmaları için 6 ay mühlet verilecek.

Tesis kurmada ortaya çıkan maliyet, mahalli yönetimlere aktarılan hisselerden, ilgisine nazaran Hazine ve Maliye Bakanlığı yahut Vilayetler Bankası tarafından kesinti yapılarak tahsil edilecek. Atık alım, ön arıtma, arıtma yahut bertaraf tesislerini kurmayanlar ile kurup da çalıştırmayanlara bu yıl için uygulanan toplam 328 bin 819 TL’lik para cezası; Boğazlar ve Susurluk havzası dahil Marmara Denizi Hidrolojik Havzasında ve bu havzada yer alan vilayetlerden İstanbul, Bursa ve Kocaeli vilayetlerinin tamamında iki kat olarak uygulanacak.

Tankerlerin evsel atık, deterjanlı su, köpük, egzoz gazı yıkama sistemi suları vb. yıkama sularının yahut katı atıkların denize boşaltılması durumunda 5 bin TL; 18 ila 50 (dahil) groston ortasında olanlara 10 bin Türk lirası, 50 ilâ 100 (dahil) groston ortasında olanlara 20 bin Türk lirası, yüz ilâ yüz elli (dahil) groston ortasında olanlara 30 bin Türk lirası idari para cezası getiriliyor.

Liman, tersane, gemi bakım-onarım, gemi söküm, yat limanı üzere kıyı tesisi idarelerinin; kendi idare alanları içerisinde meydana gelen kirliliği yetkili mercilere bildirmemesi halinde kıyı tesis idarelerine 25 bin Türk lirası; deniz çöpleri, atıklar ve atık suların toplanması ve idaresine ait gerekli önlemleri almaması halinde bu idarelere 25 bin Türk lirasından 100 bin Türk lirasına kadar idari para cezası uygulanacak.

Tabiat varlıkları, doğal sit alanları ile özel etraf müdafaa bölgelerinde yer alan, Bakanlık tarafından Türkiye Etraf Ajansı’na kullanma müsaadesi verilen yahut kiralanan, Kıyı Kanunu kapsamındaki devletin karar ve tasarrufu altında yer alan alanları işletme ve işlettirmek ile mapa ve şamandıra sistemleri kurmak, işletilmesini, işlettirilmesini sağlamak. Deniz araçlarına atık alım hizmetlerini vermek ve bu hizmetlerin verilmesini sağlamasının da önü açılıyor.

Türkiye Etraf Ajansı tarafından, Etraf Kanunu kapsamında yer alan depozito düzenlemeleri çerçevesindeki Yap-İşlet-Devret Projeleri, Türkiye Etraf Ajansınca yatırımı gerçekleştirilen kamu yatırımlarının özel dal tarafından muhakkak koşullarla ve 10 yıldan uzun periyodik olarak işletilmesi bu kanundaki yöntem ve temellere nazaran gerçekleştirebilecek.  (İHA)

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.