Bazı tıbbi ürün ve ara ürünlerin ithalat denetimi değişiklikleri Resmi Gazete’de

Buna göre, “Yalnız insan sağlığında kullanılan beşeri tıbbi ürün ve ara ürünler ‘tedaviye yardımcı ve sağlığı koruyucu diğer farmasötik ürünler’ (Özel izin alınması gerekenler, Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamı ürünler, laboratuvarlarda analiz amacıyla kullanılacak olanlar, ilaç araştırmaları amacıyla kullanılacak olanlar hariç)” tebliğe eklendi. Söz konusu ürünler, belirtilen amaçlarla kullanılmak üzere ithal edilmesi halinde, insan sağlığı ve güvenliği yönünden uygunluğu Sağlık Bakanlığına sunulan belgeler esas alınarak “kontrol belgesi”yle belgelenecek. Ürünlerin ithalatının gerçekleştirilmesinden sonra en geç 15 gün içinde gümrük beyanname ve fatura suretlerinin, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu elektronik ithalat geri bildirim formu doldurularak iletilmesi gerekecek.

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.